Hidrogen

Oxy Cream je oksidantna emulzija koja se meša sa Perlacolor bojom za kosu za postizanje raznovrsnih nijansi. Zahvaljujući svojoj kremastoj formuli garantuje brzo mešanje sa bojom i lako nanošenje bez grumuljica.
Daje boji potporu i postojanost izbegavajući promenu boje za vreme i nakon samog bojenja.
Njegovo nanošenje ne oštećuje kosu. Jačina hidrogena je 3%,6%,9%,12%.

Dostupan u mililitražama od 250ml i 1000ml.